Leośka

88 tekstów – auto­rem jest Leośka.

Słowo uwodzi, wygląd zachęca, a cała reszta rozkochuje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 października 2018, 12:42

Im jes­teśmy star­si, tym ciężej jest nam zasnąć w no­cy i obudzić się w dzień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 00:50

Jest miłość między na­mi wciąż
Ale coś się zmieniło
nie wiem dlaczego
Je­dyną rzeczą ja­kiej pragnę
Pójść z Tobą do domu
ale wiem, że mi od­biło
Chcę cię dot­knąć,
ale jest już zbyt późno
Chcesz mnie dot­knąć,
ale zbyt wiele się wydarzyło. 

myśl • 6 lipca 2017, 14:29

Czas:
Uz­dro­wiciel i 
Zabójca 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 23:06

Osiągnięciem jest śmiać się wie­cznie z kimś, kto bie­rze Cię na poważnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 czerwca 2017, 00:55

Pachniesz jak miłość 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2017, 00:49

Nocą myśleć
Dniem marzyć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2017, 00:45

Jeśli nie stra­cisz przy­jaciół, nie wydoroślejesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2017, 17:52

Po­siada­nie oso­by, która ro­zumie Two­je wnętrze jest inną od­mianą intymności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2017, 21:40

Ko­bieta będzie wal­czyła dopóki sił jej nie zbrak­nie.
Jeżeli zde­cydu­je się odejść, zro­bi to na zawsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 maja 2017, 10:04
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Leośka

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 października 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

4 października 2018, 18:45yestem sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

4 października 2018, 13:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

4 października 2018, 12:42Leośka do­dał no­wy tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

16 sierpnia 2017, 09:16Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Im jes­teśmy star­si, tym [...]

15 sierpnia 2017, 00:58Salomon sko­men­to­wał tek­st Im jes­teśmy star­si, tym [...]

15 sierpnia 2017, 00:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Im jes­teśmy star­si, tym [...]

19 czerwca 2017, 21:09yestem sko­men­to­wał tek­st Czas: Uz­dro­wiciel i  Zabójca

18 maja 2017, 00:59Cris sko­men­to­wał tek­st Posiadanie oso­by, która ro­zumie [...]